Rekrutacja trwa przez cały rok. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka „Skrzat”.

Dla dzieci zameldowanych w Grodzisku Mazowieckim:

 

  • 950 zł (w cenę czesnego wliczone jest wyżywienie)

 

Dla dzieci spoza Grodziska Mazowieckiego:

 

  • 1300 zł (w cenę czesnego wliczone jest wyżywienie)

 

Wpisowe wynosi 300 zł.

Opłata za przedłużony pobyt dziecka w żłobku wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dodaj komentarz