Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są kryteria przyjęcia?

Przyjęcia są oparte na kolejności zgłoszeń, wieku dziecka, a czasem na potrzebach edukacyjnych lub lokalizacji.

Jakie są całkowite opłaty?

Miesięczne opłaty zależą od wieku (żłobek / przedszkole) i programu ( podstawowy / specjalistyczny). Dodatkowe opłaty występują za posiłki i zajęcia dodatkowe.

Jak wygląda typowy dzień w placówce?

Dzieci mają zaplanowane aktywności wszechstronno – edukacyjne, zabawę na świeżym powietrzu, czas na posiłki i drzemkę.

Jakie ma kwalifikacje personel?

Opiekunowie, specjaliści mają wykształcenie i certyfikaty związane z wczesną edukacją lub opieką nad dziećmi, tudzież są specjalistami w konkretnych dziedzinach.

Jaki charakter mają posiłki?

Przedszkole/żłobek oferuje zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

Co z dziećmi mającymi alergię pokarmową?

Placówka stosuje indywidualne podejście do alergii, eliminując alergeny z diety dziecka.

Czy dziecko idące do przedszkola musi być odpieluchowane?

Tak. Powinno być już odpieluchowane. Jednakże sprawy te są rozpatrywane indywidualnie.

Kto może odebrać dziecko z placówki?

Rodzice lub osoby, które zostały wcześniej upoważnione przez rodziców, poprzez dostarczenie oficjalnego pisma, mogą odbierać dziecko z placówki.

Jakie są procedury bezpieczeństwa w placówce?

Są stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo dzieci, w tym kontrola dostępu, i szkolenia z pierwszej pomocy, oraz specjalistyczne szkolenie przy zadławieniach. Placówka wyposażona jest w specjalną maskę, która stanowi ważne narzędzie przy prowadzeniu procedur ratunkowych.

Jaka jest komunikacja z rodzicami?

Placówka utrzymuje kontakt z rodzicami za pomocą aplikacji, e-maili, kontaktu telefonicznego lub spotka.

Jakie są zasady dotyczące chorób?

Dziecko z objawami choroby zdecydowanie powinno pozostać w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń. Również rodzic powinien poinformować placówkę o wystąpieniu konkretnej jednostki chorobowej.

Jakie są procedury w sytuacjach kryzysowych?

Placówka ma opracowany plan ewakuacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych, regularnie przeprowadzane są ćwiczenia.

Chatbot
Skip to content