Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do dziecka

Rozpoznajemy i doceniamy unikalne talenty i potrzeby każdego dziecka. Dzięki temu możemy dostosować metody nauczania, aby maksymalnie wspierać jego rozwój, zarówno w obszarach mocnych, jak i tych wymagających dodatkowego wsparcia. Priorytetem jest dla nas empatia i zrozumienie.

Zintegrowana edukacja

Nasze programy dydaktyczne integrują różne dziedziny wiedzy i życia, od nauk przyrodniczych, przez matematykę, język, sztukę, aż po edukację emocjonalną i społeczną, oraz fizyczną. Dzięki temu dzieci mają możliwość odkrywania złożonych związków między różnymi aspektami świata, co przyczynia się do głębszego zrozumienia i lepszego zapamiętywania wiedzy.

Kreatywność i innowacyjność

Kładziemy duży nacisk na rozwijanie kreatywności i myślenia innowacyjnego. Przez projekty artystyczne, eksperymenty naukowe i zabawy konstrukcyjne dzieci uczą się myśleć krytycznie, rozwiązywać problemy i wyrażać siebie w różnorodny sposób.

 

Edukacja przez zabawę

Wierzymy, że nauka przez zabawę, kontrolowana przez wykwalifikowaną kadrę jest najbardziej naturalną i skuteczną metodą edukacji w wieku przedszkolnym. Nasze zajęcia są zaprojektowane tak, aby były angażujące i zabawne, a jednocześnie edukacyjne, co pozwala dzieciom czerpać radość z nauki i eksploracji.

Rozwój społeczny i emocjonalny

Równie ważny jak rozwój intelektualny jest dla nas rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Poprzez grupowe projekty, gry i aktywności społeczne, dzieci uczą się współpracy, empatii, rozumienia emocji własnych i innych, co jest kluczowe dla budowania zdrowych relacji i poczucia przynależności.

Aktywność fizyczna

Zdrowie i dobra sprawność fizyczna są niezbędne dla pełnego rozwoju dziecka. Dlatego zapewniamy różnorodne aktywności fizyczne, od frywolnych po specjalistyczne, które pomagają w rozwoju prawidłowej postawy, koordynacji, siły, wydolności i ogólnej sprawności, jednocześnie promując zdrowe nawyki na przyszłość.

Kontakt z naturą

Przestrzeń gdzie przyroda jest najlepszym przyjacielem. Poprzez bezpośredni kontakt z naturą uczymy się cierpliwości, wyciszenia, eksplorowania zmysłów, a także odpowiedzialności i pracy zespołowej. Kształcimy harmonijny rozwój poprzez strefy sielankowo- wyciszające, trasy sensoryczne, oraz unikatowe uprawy grządek.

 

Zdrowe nawyki żywieniowe

W naszym podejściu do życia, zdrowe odżywianie stanowi fundament dobrego samopoczucia i zdrowia. Dbamy o to, by nasza dieta była bogata w naturalne, nieprzetworzone produkty, które dostarczają organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Uważamy, że świadome wybieranie tego, co jemy, jest kluczem do długotrwałego zdrowia i energii.

Omawiając wartość zdrowego odżywiania, podkreślamy, jak ważne jest, aby spożywać żywność, która jest bliska naturze. Poprzez naukę wypiekania chleba i ubijania masła promujemy by nasza dieta była bogata w naturalne, nieprzetworzone produkty i wnosiła szacunek do środowiska naturalnego.

Współpraca z rodzicami

Traktujemy rodziców jako partnerów w edukacyjnej podróży ich dzieci. Regularnie informujemy o postępach, organizujemy personalne spotkania, a także zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, co pozwala na budowanie silnej i wspierającej społeczności wokół naszych dzieci.

WYJĄTKOWOŚĆ SKRZATA

Senso-skrzat – Wspomaganie sensorycznego rozwoju dzieci, wspierając ich wrażenia zmysłowe i percepcję.

Fizjo-skrzat – skupia się na fizjoterapii stymulującej prawidłową postawę, rozwijając motorykę, siłę i koordynację ruchową,

Anglo-skrzat – program skoncentrowany na nauce języka angielskiego, oferujący dzieciom możliwość nauki i praktyki angielskiego w codziennych sytuacjach, poprzez zabawy, piosenki, opowiadania. Głównym celem jest stworzenie naturalnego środowiska, w którym dzieci mogą nabywać umiejętności językowe w sposób spontaniczny i zabawny.

Logo-skrzat – logopedia wspierająca rozwój mowy i komunikacji.

Psycho-skrzat – skoncentrowany na wsparciu emocjonalnym i psychicznym, pomagając dzieciom w rozwijaniu umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem i budowania pozytywnego obrazu siebie.

Art-skrzat – rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez sztukę, na przykład rysowanie, malowanie, muzykę i taniec.

Tech-skrzat – wprowadzanie do podstaw nowych technologii i nauki eksperymentalnej w sposób dostosowany do wieku, ucząc bezpiecznego jej wykorzystania.

Moto-bhp-skrzat – nauka podstaw bezpieczeństwa ogólnie pojętego,drogowego, zachowań w ruchu drogowym i podstawowych zasad poruszania się po drodze.

Nutri-skrzat – edukacja na temat zdrowego żywienia i zdrowych nawyków żywieniowych, uczenie dzieci, jak ważne są różnorodne i zbilansowane posiłki.

Eko-skrzat – promowanie świadomości ekologicznej i nauka o środowisku naturalnym, na przykład poprzez zabawy na świeżym powietrzu, uprawę roślin czy naukę recyklingu

Chatbot
Skip to content