POLITYKA PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Serwisu internetowego skrzat.info.pl

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE „SKRZAT” IWONA WODZIŃSKA, ul. Okrężna 108, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5221039428, REGON: 011306302, nr tel.: +48 504 588 557, adres email: skrzat.zlobek@gmail.com.
 3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą. Poprosimy Cię również o podanie imienia i nazwiska przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na szkolenie, tak abyśmy wiedzieli, kto będzie uczestniczył w szkoleniu oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą. Możesz podać swoje imię i nazwisko, gdy chcesz również zapisać się do bazy odbiorców naszego newslettera.
 • Adres zamieszkania/zameldowania/do korespondencji – dane potrzebne do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronach Serwisu.
 • Miejsce pracy – dane potrzebne do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronach Serwisu.
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania. Służy on również do dokonania rejestracji na szkolenia. Po podaniu adresu e-mail możesz również zapisać się do bazy odbiorców naszego newslettera.
 • Numer telefonu – pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Tobą.
 • Numer NIP – dane potrzebne do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronach Serwisu.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz zgłoszeniowy, a także wtedy gdy chcesz przesłać nam wiadomość i kiedy chcesz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.
 2. Każdy użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu.
 3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 4. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: skrzat.zlobek@gmail.com.

 

Chatbot
Skip to content